Col·laboro des de començaments d’any amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) per planejar el desplegament local de la Xarxa Jove, el mecanisme ideat per la Generalitat per construir les polítiques de joventut en l’àmbit local. El novembre de 2017 es va aprovar la Llei de Polítiques Integrals de Joventut, i durant 2018 s’ha de desplegar normativament, posant en marxa els mecanismes de participació, de servei, de treball comunitari i de cooperació en xarxa.

El 5 de febrer vam realitzar una trobada de responsables tècnics de joventut d’una vintena de municipis d’arreu de la Comunitat Valenciana per analitzar conjuntament les necessitats dels serveis locals i per explorar les possibilitats de suport que els pot oferir el govern autonòmic. No cal ni dir que la trobada va ser rica i profitosa i que la feinada és ara meva per endreçar el munt de propostes i iniciatives suggerides.

Durant el primer trimestre de 2018 ultimaré un document de base per a proposar una estructura de servei que cobreixi potencialment les actuacions mínimes que hauria de desenvolupar qualsevol política local de joventut, adaptada a la realitat valenciana. Una feinada. Un privilegi.

 

Pin It on Pinterest