La política local de joventut de l’Ajuntament de Cambrils seguirà fins a 2020 les directrius del Pla Municipal de Joventut que vaig elaborar entre març i octubre de 2016. Ho vaig fer en col·laboració amb el magnífic equip tècnic que encapçala l’Alegria Rodrígeuz, cap del Departament de Joventut d’aquest municipi del Baix Camp.

L’actual pla és ja la quarta actualització d’aquest document estratègic, i quan arribi al 2020 complirà justament 20 anys de vida. Aquesta dada és la prova evident que les seves línies estratègiques estan consolidades i que constitueixen un àmbit de l’actuació pública imprescindible. El projecte es centra en tres prioritats bàsiques. La primera, l’apoderament dels joves, cada cop amb més capacitat decisòria sobre les actuacions que els tenen a ells mateixos com a protagonistes. La segona, la incorporació de les tecnologies com a instrument de creixement personal i col·lectiu, aportant criteri per convertir la informació en un recurs valuós, la comunicació en coneixement i les xarxes virtuals en una realitat tangible. La tercera, el disseny de mesures d’acompanyament i promoció de les trajectòries formatives, laborals i personals dels joves, per ajudar-los a navegar en un món cada cop més complex però també ple d’oportunitats. Tot això mercès a una intensa tasca d’equip amb el grup de professionals que despleguen la política de joventut de Cambrils i que l’han fet créixer durant els darrers anys.

El 2006 ja vaig tenir l’oportunitat de realitzar una diagnosi de les polítiques de joventut aplicades a Cambrils, com a passa prèvia per elaborar després el pla d’usos d’un futur equipament de joventut i per redactar també la segona actualització del pla local. Aquell pla d’usos s’ha convertit avui en l’Ateneu Jove, un equipament de joventut de referència per a Cambrils i tot el seu entorn, i aquell pla local ha mantingut viva la seva estructura de gestió i la seva proposta metodològica fins ara. La nova aposta consisteix avui a renovar el discurs i l’eina estratègica de treball per donar continuïtat als bons resultats obtinguts fins al moment i a assumir el repte d’avançar en totes aquelles àrees que continuen sembrant de dificultats la trajectòria vital dels joves. Una feina estimulant.

Pin It on Pinterest