El 30 de juny de 2016 vaig conduir una jornada tècnica del procés comunitari de Tortosa en la qual es van reunir 45 professionals de diferents disciplines i de diferents administracions que treballen en relació amb els joves a la ciutat. L’objectiu era validar la diagnosi que els propis joves havien fet prèviament a través d’un procés participatiu, en la qual identificaven les principals problemàtiques que els afecten.

Em van encarregar una xerrada sota el títol Polítiques de Joventut, treball en xarxa per obrir a jornada tècnica, en la qual vaig proposar criteris i condicions necessàries per tal que el desenvolupament del futur pla local de joventut s’impulsés en clau de xarxa, tant pel que fa al treball interdepartamental o transversal, com pel que fa a la gestió comunitària dels joves. Després de la xerrada tots els assistents es van organitzar en grups temàtics per revisar la diagnosi elaborada pels joves, van proposar indicadors tècnics per contrastar l’opinió amb un coneixement rigorós de la realitat, i van formular possibles actuacions per desplegar el futur pla local de manera atengués les demandes explicitades pels joves. Després de la posada en comú de les conclusions de cada grup vaig fer un tancament de la jornada recollint els elements més significatius de tot el treball desenvolupat.

El procés comunitari que s’està desplegant a Tortosa des de fa ja uns quants anys, i del qual la política de joventut n’és només una part, és extraordinàriament interessant per la diversitat d’agents que hi intervenen i per l’estructura de treball amb què el desenvolupen. En aquest context, l’ajuntament és un agent més del procés comunitari i els seus professionals, per be que l’impulsen i en garanteixen la mínima dotació necessària de recursos, treballen coordinadament amb diverses institucions de la societat civil. No hi ha dubte que és una de les experiències a seguir en el futur immediat en el camp del desenvolupament comunitari amb participació pública.

Pin It on Pinterest