Castelloli és un municipi de l’Anoia que no arriba al miler d’habitants, però el seu ajuntament està ben determinat a promoure una política de joventut ambiciosa. És per això que, entre d’altres raons, em va encomanar la redacció d’un pla d’usos per al seu Espai Jove. L’arrelament dels joves al municipi és un repte important, tenint en compte que les dinàmiques de la població han de competir amb l’atracció evident dels municipis  més grosos que té al voltant. Però els serveis als joves s’han de desplegar amb independència de la grandària del municipi en el qual visquin, i els seus drets es mesuren per la seva qualitat de ciutadans, i no per l’entorn en què viuen. El projecte es va desenvolupar gràcies al suport que presta l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona als ajuntaments amb les seves consultories, i el vaig finalitzar i entregar durant la primavera de 2020.

Pin It on Pinterest