Vaig formar part d’un grup de treball impulsat per la Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona sobre equipaments juvenils. Durant bona part de 2017 vaig participar en diverses trobades amb representants del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) i amb tècnics municipals responsables de la gestió d’equipaments, per valorar la situació actual d’aquest tipus d’instal·lacions i definir reptes per al futur. Vaig redactar, al costat de l’equip de l’Oficina del Pla Jove, el document Els equipaments juvenils. Reflexions, certeses i reptes, que es va presentar el 15 de desembre de 2017, a Masquefa, en el marc del cicle Connexions, amb una jornada de debat amb més d’un centenar de professionals.

Aquesta feina, que ha combinat l’observació de la realitat actual, la realització d’una retrospectiva sobre diferents models i etapes en la gestió d’equipaments i el debat entre professionals, ha intentat posar al dia els criteris en què es basa quotidianament el funcionament dels espais joves, per valorar-ne els encerts i les mancances. El resultat lògic d’aquest esforç teòric, sembla clar, ha de ser la formulació de propostes de futur. Per aquesta raó, la tasca realitzada el 2017 tindrà continuïtat durant la primera meitat de 2018, amb un grup de treball tècnic que sentarà les bases per a dissenyar les actuacions de la Oficina del Pla Jove per oferir recursos i suport tècnic als professionals de l’àmbit local per a la gestió d’equipaments juvenils.

Pin It on Pinterest