L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) és la patronal de referència en el sector del lleure educatiu i sociocultural a Catalunya. En l’actualitat agrupa una seixantena d’empreses que presten serveis educatius complementaris als centres escolars i de cultura de proximitat, gestionant equipaments socioculturals i serveis en institucions museístiques i de difusió del patrimoni.

67Rg1VAY3gBcNprUWvs8hG83psoYit80f6RuwoNv81kEl conjunt de les empreses associades facturen anualment prop de cent milions d’euros i donen ocupació estable a més de 7.000 treballadors. L’Acellec desplega una part del seus objectius socials a través de la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, que compta amb l’Escola EFA, un centre formatiu destinat a cobrir les necessitats professionals dels treballadors en totes les disciplines possibles implicades en la prestació de serveis del sector (educació, gestió cultural, animació sociocultural, monitoratges, comunicació, gestió empresarial, gestió d’equips, etc.).

Sóc gerent de l’Acellec, la seva fundació i l’Escola EFA des de juny de 2011.

 

Pin It on Pinterest