Els agrada la seva ciutat, però creuen que li cal major projecció cultural, més facilitat per a la participació i mecanismes de connexió entre les administracions i el món associatiu, que en el cas dels joves és, en bona mesura, no formal i assembleari. Són algunes de les afirmacions que es desprenen de la recerca Som Joves, desenvolupada per la investigadora etnogràfica Maria Offenhenden, realitzada amb la supervisió de l’equip DAFITS de la Universitat Rovira i Virgili (URV), per encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona.

Es tracta d’un estudi que s’aproxima als joves, els dona veu i mira d’entendre’ls per descriure el seu sistema de relacions amb la realitat urbana. Es posa èmfasi en les aportacions dels joves a la comunitat, i observa com s’organitzen i donen resposta a les seves necessitats  i inquietuds. El Pla Local Tarragona Jove ve desenvolupant des de fa anys diverses actuacions per observar, conèixer i analitzar la realitat juvenil de la ciutat. De fet, aquesta recerca és en certa manera una segona part d’un estudi qualitatiu de la realitat juvenil que ja es va realizar l’any 2006. Aquesta nova recerca actualitza i millora aquella de fa gairebé quinze anys, i l’encaixa en el marc de les actuals polítiques de joventut de l’ajuntament.

Algun dels elements especialment itneressants de la recerca és la perspectiva etnogràfica amb què s’ha desenvolupat, en un intent d’aprofundir en el coneixement de les lògiques juvenils. No és habitual que l’administració local destini recursos a aquest tipus de recerca qualitativa, i els seus resultats poden ser molt útils per millorar l’atenció a les necessitats juvenils i, sobretot, per trobar espais de mediació i acompanyament per a promoure projectes de desenvolupament que els tinguin a ells com a protagnistes.

És també especialment destacable que la recerca compta amb un treball audiovisual, que s’aproxima als joves des d’un llenguatge proper als seus hàbits i interessos. El resultat ha estat el documental Cròniques d’una joventut, de l’antropòloga i comunicadora Anna Fonoll. El podeu veure aquí mateix.

En el dossier de premsa de presentació de l’estudi es diu textualment, com a conclusió final, el següent:

Els i les joves desitgen una Tarragona mes participativa, activa, accessible i justa. Des del seu punt de vista, aporten i poden aportar encara més a la ciutat si obtenen un major reconeixement i recolzament de l’Ajuntament. Demanen una administració que els apoderi en lloc de limitar la seva capacitat de contribuir al projecte de ciutat. En aquest sentit, cal un nou marc de relació entre les entitats i l’administració local per contribuir a potenciar, dinamitzar i visibilitzar el paper del jovent en la construcció col·lectiva de Tarragona.

Podeu descarregar la publicació completa de l’estudi des d’aquest enllaç.

Pin It on Pinterest