Els focs d’artifici fan bonic però duren poc. Aquesta podria ser una de les idees de fons de la plataforma de bones pràctiques en joventut que impulsa des de 2012 l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ). Durant el darrer trimestre de 2016 s’ha fet pública la quarta convocatòria per recollir projectes que reuneixin les condicions necessàries per incorporar-se a la plataforma i que s’adreça a tots els professionals del país. Previsiblement arribaran propostes d’arreu de Catalunya, d’entre les quals se’n seleccionaran entre tres i cinc que passaran a engruixir la llista de bones pràctiques.

OK_bp_joventut.jpg_438012348El procés és pausat i tranquil. Les propostes arribaran a la coordinació tècnica de l’AcPpJ, que les traslladarà al Consell Avaluador de Bones Pràctiques, un grup d’experts que es renova anualment i que revisa també de forma periòdica i sistemàtica els criteris en què basa la seva actuació. El consell garbellarà els projectes rebuts i en farà una primera tria per assegurar que compleixen els requisits necessaris. Es recollirà informació detallada dels projectes que hagin passat la primera selecció i es tornaran a avaluar, aquesta vegada amb la participació i opinió de les antenes de l’associació, un grup de professionals distribuïts arreu del territori que col·laboren en la difusió i promoció del projecte i que aporten la seva opinió, matisada pels respectius contextos territorials. Amb la seva ajuda el consell farà la darrera elecció, i entre tres i cinc projectes rebran el vist-i-plau per ser incorporats a la plataforma.

A partir d’aquest moment, el coordinador de la plataforma farà una síntesi de la informació recollida per a cada projecte i redactarà els continguts que apareixeran a l’espai web, seguint uns paràmetres comuns, pautats prèviament per garantir que la presentació d’informació sigui homogènia, comparable, pràctica, útil des d’un punt de vista tècnic, i completa, per assegurar que s’exploren tots els aspectes importants de cada iniciativa. Als continguts redactats s’hi afegirà la opinió dels responsables tècnics dels projectes seleccionats i informació complementària com els projectes, memòries, reculls de premsa, material audiovisual i presentacions gràfiques de les bones pràctiques. Tota aquesta informació serà accessible des de la plataforma a partir d’un cercador que organitza els projectes segons diversos paràmetres (àmbit temàtic, territori, tipus d’organització titular, sistema de gestió, etc.) Tots els usuaris de la plataforma podran opinar sobre els projectes i els seus continguts i debatre sobre ells, si ho desitgen. Els requisits, criteris, procediments i normes amb que es regula aquest sistema són públics, penjats a la pròpia plataforma, i es revisen periòdicament, amb minuciositat.

Aquest procés no és ràpid; des que es realitza la convocatòria fins que es pengen els projectes triats a l’espai web poden passar entre quatre i sis mesos, i això implica que el creixement de la plataforma és pausat, lent, a raó de tres o quatre projecte cada any. Cal remarcar, a més, que la major part de les hores dedicades a aquestes tasques no són remunerades, i que el gruix de les persones que contribueixen a fer possible el projecte ho fan a títol voluntari. Però és que no hi ha cap pressa. L’origen d’aquesta iniciativa és en la voluntat de generar una eina útil i pràctica per als professionals, que gaudeixi d’un ampli consens, que sigui tan participada com sigui possible, que ofereixi dades fiables i honestes i que sigui de llarga durada. No hi ha, per tant, cap urgència ni necessitat d’immediatesa. Òbviament, s’hi poden produir errors; però el que és segur és que les errades que s’hi cometin no seran causades per la pressa.

En la plataforma tot hi és opinable, però la informació que finalment hi apareix és d’interès innegable per al sector. El projecte es va començar a gestar el 2012, i el 2013 es va llançar la plataforma amb els tretze primers projectes. El 2014 van passar a ser disset, el 2015 van arribar a vint, i s’espera que entre finals de 2016 i gener de 2017 s’arribi a vint-i-tres. Entre la primavera i l’estiu de 2017 se superarà la xifra de vint-i-cinc projectes.

acppjLa plataforma de bones pràctiques és una referència segura. Els projectes que s’hi mostren han tingut un grau rellevant d’èxit, però a més d’explicar les seves virtuts, mostren també els defectes, les dificultats que han hagut de superar i les que encara no han pogut deixar enrere. S’hi mostren projectes que ja s’han tancat però que van ser bons mentre van durar. Els seus tècnics responsables hi opinen amb sinceritat, i mostren la cuina de la gestió tècnica. La clau és ser prou generós per compartir les pròpies experiències, i els que hi col·laboren no es cansen de dir que la seva màxima aspiració és que els projectes de la plataforma siguin copiats. Queda clar: en aquest cas copiar no és un defecte sinó una virtut.  

Podria semblar que la plataforma, a poc a poc, va construint un cànon de les polítiques de joventut. Que la tria de projectes va configurant un model general a seguir, que intenta traçar una línia que separi els bons projectes dels que no ho són. Però no és el cas. Les bones pràctiques presentades a la plataforma proposen solucions diferents a les necessitats sobre les que treballen, i adapten el mètode a l’entorn, a les circumstàncies concretes, que poden ser també variar en transformar-se els usuaris, els responsables o els diferents agents que hi participen. La plataforma, en termes generals, mostra maneres possibles de treballar que s’ajusten a les singularitats de cada territori i de cada grup humà. No tot val per a tot arreu. Però sí que són imitables i exportables les actituds professionals, les maneres d’afrontar la relació amb l’entorn i amb els joves i la voluntat d’evolucionar al mateix temps que el projecte.

Per tot pelgat, la plataforma vol arribar a ser molt més que un model o un cànon: vol ser i constuir una comunitat professional. Vol ser una referència segura, un refugi carregat de vitualles i vitamines per als que tenen l’encàrrec de treballar amb els joves. La plataforma és lenta, però segura. Rica i generosa. Compartida i col·laborativa.

A través d’aquest enllaç podeu unir-vos a la comunitat dels professionals de joventut, veure com treballen, aprendre de la seva experiència, copiar-los les idees, tunejar els seus mètodes, agafar un esqueix de les seves propostes i empeltar-lo en la vostra comunitat, col·lectiu, organització o administració. Però si ho feu, sigueu amables i corresponeu a l’esforç comú: aporteu-hi també el vostre coneixement; només arribarà a ser realment valuós si el compartiu.

Pin It on Pinterest