Les polítiques públiques en l’àmbit de la cultura a Catalunya es troben en un moment ambivalent. D’una banda, persisteixen i en molts casos s’agreugen les condicions materials amb què es desenvolupen i, d’una altra banda, afloren noves perspectives d’anàlisi i propostes de treball singulars que, sense aconseguir encara un espai predominant en l’atenció de l’administració, van guanyant terreny en l’agenda pública i enriqueixen el debat. 

És en aquesta segona cara de la moneda que cal situar el document “Cultura i desigualtat a Barcelona“, una reflexió extraordinàriament interessant que intenta modificar el punt de vista des del qual s’aborden les polítiques culturals per situar en el centre de les seves prioritats el combat contra la desigualtat. Es descriuen els principals factors de desigualtat en l’àmbit de la cultura i es recullen des d’una perspectiva novedosa dades que les quantifiquen a la ciutat de Barcelona. Han generat, de fet, una primera bateria d’indicadors que són un punt de partida rellevant per fer seguiment i estudi en el futur de les desigualtats que condicionen la praxi cultural. Especialment interessant em sembla la incorporació del concepte d’actius culturals, entesos com a elements propis de la vida en comunitat que reforcen la idea d’un accés i pràctica més igualitària de la cultura.

El document l’ha redactat un grup de treball que treballa des de fa força mesos i que ha reunit un seguit d’acadèmics, investigadors i professionals de l’àmbit de la cultura, entre els que cal destacar el professor de ciència política a l’UAB, Nicolas Barbieri, i el geògraf i expert en desenvolupament sostenible, Jordi Pascual, que impulsa a casa nostra, des de fa molts anys, el reconeixement dels drets culturals. El grup de treball, d’altra banda, està estretament vinculat a l’escola de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques), de l’UAB.

Podeu llegir el document complet aquí i, si hi esteu interessats, podeu participar al grup de treball, que obre les portes a tothom que hi estigui interessat i ofereix una adreça email de contacte: culturaidesigualtat@gmail.com

 

 

Pin It on Pinterest