S’ha obert una nova crida per trobar projectes adreçats als joves que destaquin per la seva eficàcia, per la seva adaptació a les necessitats i demandes socials, per la capacitat d’incorporar el treball conjunt d’institucions i entitats, per tenir origen o final en la participació directa dels seus destinataris i que tinguin grapa per engrescar i actuar com a exemples positius, en els seus encerts però també en les mancances, per a professionals integrats en entitats, administracions o qualsevol altre tipus d’organització. La plataforma de bones pràctiques en joventut enceta el tercer any de vida plena, compta amb disset projectes, n’incorporarà tres de nous en les properes setmanes i acaba de llançar la quarta convocatòria per superar abans de l’estiu de 2016 la vintena de propostes.

El projecte l’impulsa l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), que ha articulat un sistema de selecció i anàlisi de projectes que ja ha merescut l’elogi de nombroses institucions, que ha estat cridat repetides vegades per mostrar la seva experiència i que encara el 2016 amb la intenció d’introduir canvis per incrementar el nivell de participació i pluralitat en els seus processos, per generar una xarxa de col·laboradors escampada pel territori i per promoure espais de discussió i debat a partir del coneixement pràctic dels projectes inclosos a la plataforma. Els canvis i millores s’aniran introduint progressivament durant l’any que acabem d’estrenar, però de moment, i per no aturar el flux de nous projectes i iniciatives, ha llançat ja una nova crida per incrementar el seu fons documental.

Les propostes de nous projectes les pot formular qualsevol persona que en tingui coneixement, sense limitació. Només cal omplir una fitxa ben senzilla que podeu trobar en aquest enllaç i enviar-la a l’adreça info@joventut.info. La plataforma compta amb un Consell Avaluador de Bones Pràctiques, integrat per un grup d’experts en joventut que es renova cada any, i que comprova que els projectes proposats compleixin aquests cinc criteris bàsics. Superada aquesta tria inicial, es recopila informació dels projectes i s’avalua per seleccionar-ne cada any entre dos i cinc de nous, que s’incorporen a la plataforma amb una extensa i detallada descripció de les seves característiques. La selecció final es fa en base a trenta criteris tècnics que es revisen també cada any i que es van modificant per adaptar-los al coneixement i experiència adquirits i als canvis del context social i tècnic. Aquests són els trenta criteris que orienten en l’actualitat la selecció de propostes.

La informació de tots els projectes inclosos a la plataforma es va actualitzant anualment, de manera que les dades no són estàtiques, i és possible seguir la seva evolució, tant si és per millorar com si es produeixen davallades per qualsevol raó. Fins i tot si els projectes acaben desapareixent se’n manté la memòria en la plataforma i s’expliquen les causes de la seva finalització. En cada projecte s’hi inclou l’opinió dels seus responsables tècnics i s’intenta destacar les dificultats superades i els reptes de futur. L’objecte últim de la plataforma és oferir als professionals una eina dinàmica de coneixement tècnic i una plataforma de diàleg i discussió que contribueixi a fer avançar les polítiques de joventut.

L’actual convocatòria es va posar en marxa durant les passades festes nadalenques i estarà oberta fins el 29 de febrer. Durant els tres anys de vida d’aquesta iniciativa ja s’han rebut i revisat més de 200 projectes. Els 17 (que ben aviat seran 20) que ja són a la plataforma són els que han sorgit d’aquesta extensa selecció.

En qualsevol cas, el projecte pretén habituar els professionals de qualsevol disciplina que treballin habitualment amb els joves a compartir experiències, a fer-ne crítica, a extreure’n coneixement i a contribuir col·lectivament a la millora de les actuacions públiques, associatives o comunitàries adreçades als joves, des d’una perspectiva professional.

Trobareu la plataforma en aquest enllaç.

Pin It on Pinterest