A finals de 2018 vaig finalitzar la redacció del Pla Jove de Cornellà, un projecte que es va activar a mitjan 2017 i que preveu totes les actuacions en materia de política de joventut entre 2019 i 2022. La ciutat del Baix Llobregat compta amb alguns dels projectes més rellevants de l’entorn metropolítà en l’àmbit de la joventut, com les Nits Insòmnia o el Còmic Cornellà, i l’experiència del seu equip de treball és ja ben llarga i prolífica. Però l’atenció del dia a dia es menja tot sovint la capacitat de planificar i preveure el futur. És per aquesta raó que van decidir dedicar temps a revisar i actualitzar la seva metodologia de treball i a projectar nous reptes que incorporin el treball comunitari i l’impuls del talent juvenil. Les noves apostes passen també per la innovació i el món digital.

Un encàrrec per al 2022

És en aquest context que em van encarregar, en col·laboració amb l’empresa QSL, Serveis Culturals, la redacció del pla que ha de conduir la política de joventut de la ciutat fins al 2022. Vam fer consultes amb els joves, amb grups de discussió per conèixer millor les seves inquietuds. Vam seure també amb els responsables d’altres àrees municipals per explorar les possibilitats de treball transversal. Però, sobretot, vam esprèmer el coneixement acumulat del magnífic equip de professionals de joventut de Cornellà per estructurar un nou model de política de joventut. Vam intentar recollir l’experiència i els èxits aconseguits per projectar-los cap al futur. Volem millorar la capacitat de servei als joves i, al mateix temps, obrir noves portes d’experimentació i innovació. El pla està redactat i finalitzat, a les mans, com sempre i com correspon, dels responsables polítics de la ciutat.

Pin It on Pinterest