Defensa de les polítiques de joventut

Article publicat en el número 119, de setembre-octubre de 2011, de la revista Papers de Joventut. La publicació dedica un monogràfic a explicar la situació dels professionals de les polítiques de joventut a Catalunya, el País Valencià i les Illes, en el marc de la...

Enredando. Juventud en red

Ponència central del VI Foro de Juventud de Vitoria-Gasteiz, organitzat pel Consejo de la Juventud de Euskadi i l’Ajuntament de Vitoria, el 7 d’abril de 2011. La jornada es denominava Tejiendo redes entre agentes de Juventud, i tenia com a missió...

Els professionals de les polítiques de joventut

Conferència pronunciada en la sessió inaugural del curs de formació bàsica en polítiques de joventut 2010-2011, de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el 5 d’octubre de 2010. Presentació Presentar i descriure els professionals de les...

La gestió del canvi

El 29 d’abril de 2010 vaig fer una xerrada a Torre Jussana, en el marc del XVI fòrum La Primavera de les Associacions, per explicar la transformació de l’Ateneu Barcelonès mentre jo en vaig ser el gerent. Es tractava d’usar el cas pràctic per...

Pin It on Pinterest