Defensa de les polítiques de joventut

Article publicat en el número 119, de setembre-octubre de 2011, de la revista Papers de Joventut. La publicació dedica un monogràfic a explicar la situació dels professionals de les polítiques de joventut a Catalunya, el País Valencià i les Illes, en el marc de la...
Zona de confort

Zona de confort

Durant la marató de jornades, taules rodones, congressos, seminaris i trobades de diversa naturalesa que, com cada any, han  omplert les nostres agendes professionals durant el darrer trimestre de 2015, he sentit infinitat de vegades algú que em demanava amb...

Pin It on Pinterest