Estic elaborant un projecte de cogestió del nou equipament juvenil de Castellar del Vallès, que està actualment en construció i que ben aviat entrarà en servei. L’ajuntament desitja que la gestió de l’espai sigui participada, amb la màxima implicació possible dels joves. Però per fer-ho els cal definir un model que, d’una banda, obri la porta a la incorporació de tots els joves del municipi que ho desitgin i, d’una altra, garanteixi la prestació de serveis de joventut bàsics i una programació estable i continuada.

Al llarg dels darrers quinze anys s’han produït diversos intents de posar en servei un equipament de joventut al municipi i, tot i que les propostes han estat exitoses durant determinats períodes, mai no han aconseguit una continuïtat suficient com per consolidar-se. El repte, per tant, és construir un model que es basi en la participació i en un elevat grau de gestió compartida amb els joves, però que tingui al mateix temps mecanismes que en garanteixin la pervivència i que facilitin el relleu periòdic dels col·lectius juvenils que hi han d’estar al capdavant.

Pin It on Pinterest